ALTYAPI DANIŞMANLIĞI

 1. Performans Yönetimi: Uygulama, Ağ, IT Altyapı
 2. Servis Sürekliliği
  • Servis Seviyelerinin İş Planlarına Uygun Olarak Belirlenmesi
  • Mevcut IT Altyapısının Süreklilik ANALİZİ
  • Felaketten Kurtarma Planlaması
 3. Servis Desteği Süreçleri: Help Desk, SLA YÖNETİMİ Süreçleri
 4. Veri Merkezi Verimliliği

A. PERFORMANS YÖNETİMİ: UYGULAMA, AĞ, IT ALTYAPI

Pekçok organizasyon için kurulmuş olan IT altyapısında yaşanan performans sorunlarının doğrudan kurum içi kaynaklar vasıtasıyla tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması ya imkansız olmakta ya da çok zor süreçler gerektirmektedir.

BT kullanımının artması, işlevselliği ve değişiklikleri kaynakların kullanımında değişiklik ihtiyacı ortaya çıkarır. Bu ihtiyaçların analiz edilip altyapının, kurumların değişen ve gelişen BT ihtiyaçları çerçevesinde yeniden yapılandırılması mevcut sorunların tespit edilip giderilmesi ve kurumun geleceğe dönük BT altyapısının yeniden kurgulanması ihtiyacı oluşur. Bu talepleri karşılamakta CEBECİ teknolojinin uzman ekipleri BT yöneticilerinin en büyük destekçileridir. Bu kapsamda ITIL süreçlerine uygun olarak CEBECİ Teknoloji ekipleri Uygulama, Ağ ve Donanım altyapılarını inceleyerek;

 • Mevcut altyapının mevcut ihtiyaca olan uygunluğu
 • Yetersizlik var ise yetersiz olan kaynakların tespiti
 • Mevcut durum içerisinde var olan sorunların tespit edilip giderilmesi
 • Geleceğe yönelik büyüme planlarının yapılması

konularında hizmet verirler.

B. SERVİS SÜREKLİLİĞİ

Kurumların iş süreçlerinin BT ortamlarına aktarılması BT süreçlerinde kesintiye olan tahammül sınırlarını oldukça düşürmüştür. Birçok kurumda BT sistemlerindeki en küçük kesintiler kurumların iş süreçlerinin neredeyse tamamen durmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple artık kurumlar BT planlarını yaparken servis sürekliliği planlarını da beraber yapmak durumundadırlar.

 • Servis Seviyelerinin İş planlarına Uygun olarak Belirlenmesi

  Kurumların öncelikli olarak iş süreçleri analiz edilir. Bu süreç çoğunlukla kurumların BT süreçleri ile birlikte BT den hizmet alan kurum içi kullanıcıların iş ihtiyaçlarının analiz edilmesini gerektirir. Bu süreçlerin BT süreçlerine yansımaları incelenir. Çoğunlukla iş süreçlerinin ve bu süreçler için kullanılan uygulamarın birbirleriyle olan ilişkileri gözden kaçırılan bir durum oluşur. Uygulamaların iş süreçleri ile birlikte analizi bize iş kritik uygulamaları verir. Bu bize, hangi uygulamaya hangi servis seviyesini uygulamamız gerektiği konusunda yardımcı olur.

 • Mevcut IT Altyapısının Süreklilik Analizi

  Analiz çalışması neticesinde tespit edilen servis seviyelerine göre mevcut olan altyapının bu seviyeleri ne oranda karşıladığı belirlenir. Sistem üzerinde sürekliliğe engel olabilecek noktalar tespit edilir, sistemin darboğazları analizler neticesinde ortaya çıkar. Bu varsa iyileştirme önerileri yapılır.

 

 • Felaketten Kurtarma Planlaması

  Felaketten kurtarma durumları artık iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hem doğal felaketlerde sistemin yeniden çalışabilir hale gelmesi hem de olağanüstü durumlarda kurumların iş sürekliliğini kesintisiz sağlayabilmesi açısından bu merkezler artık İş Sürekliliği Merkezleri olarak adlandırılır. Kurumun iş süreçlerinin incelenmesi bize bu merkezin hangi düzeyde tasarlanması gerektiğini belirler. Kurumun iş süreçlerine bağlı olarak bu merkezde;

  • Verilerin hangi sıklıkla güncelleneceği
  • Hangi uygulamaların hangi süreçlerde devreye gireceği
  • Hangi uygulamaların (varsa) hiç kesintiye tahammülü olmadığı
  • Yeni sistemin devreye girmesi için tahammül edilebilecek maksimum zaman

  belirlenerek, maliyet/performans kriterlerine bağlı olarak Felaketten Kurtarma/İş Süreçleri planlaması Cebeci Teknoloji uzman ekiplerince yapılır.

C. SERVİS DESTEĞİ SÜREÇLERİ:HELP DESK, SLA YÖNETİMİ SÜREÇLERİ̇

Bir bilgi işlem merkezinin kurulması ve verimliliği kadar operasyonu da önemlidir. Hem merkezde bulunan sunucu sistemleri hem de bu sistemlerden hizmet alan kullanıcılar için bu hizmetin kesintisizliği önem taşımaktadır. Bu sebeple Veri Merkezi ve uç kullanıcılar için Yardım Masası (Help Desk) yapılanması, Hizmet Seviyeleri (SLA) belirlenmesi ve uygulanması önem taşımaktadır. Kurumun iş süreçlerine uygun olarak kesintiye olan tahammülsüzlüğe göre Servis Seviyelerinin belirlenmesi, buna göre Yardım Masasının oluşturulması; gerek yazılım, gerek donanım gerekse işlevsel olarak çalışır hale getirilip talep edilmesi durumunda işletilmesi Cebeci Teknoloji uzmanlarınca yapılmaktadır.

D. VERİ MERKEZİ VERİMLİLİĞİ

Gelişen teknoloji ve kurum ihtiyaçları artık Veri Merkezlerinin de değişmesine sebep olmuştur. Bir taraftan gelişen kurum ihtiyaçlarına uygun büyüme imkanına sahip esnek Veri Merkezleri oluşturma ihtiyacı varken, diğer taraftan değişen Dünya konseptlerine uygun olarak daha çevreci, daha az enerji tüketen mimariler ön plana çıkmaktadır. Cebeci Teknoloji uzmanları ihtiyaç analizinden, tasarıma, uygulamadan operasyona kadar Veri Merkezlerine destek vermektedir. Veri Merkezleriniz Dünya standartlarına uygun olarak tasarlanmakta,uygulanmakta ve talep edilmesi durumunda sertifikalandırılmasına destek sağlanmaktadır. Bu konuda Cebeci Uzman kadrosu gerek tasarım danışmanlığı, gerek uygulama gerekse operasyon desteği vermektedir.